Kako uspešno izpeljati zaposlitveni intervju?

Pri pridobivanju kadrov je zaposlitveni intervju še vedno ena izmed najpogosteje uporabljenih metod. Zakaj? Je dokaj priročen, sama izvedba je precej enostavna in omogoča nam neposreden stik s kandidatom za prosto delovno mesto. To so sicer prednosti intervjuja, ki pa nas pogosto zavedejo. Ker menimo, da je metoda zelo enostavna, se nanjo ne pripravimo pravilno. Prav tako intervjuje pogosto izvajajo osebe, ki nimajo osnovnega znanja o njihovi strokovni izpeljavi. Zato bodite pri uporabi te metode izredno previdni, saj vas napake lahko stanejo veliko.

Da ne bi zašli v navaden pogovor, sledimo postopku intervjuja, ki se deli na tri temeljne faze:

1. PRIPRAVA
Vsebinska priprava:

 • Spraševalec se mora natančno seznaniti z opisom delovnega mesta, predvsem pa z lastnostmi, ki naj bi jih kandidat imel.
 • Pregled in analiza podatkov, ki o kandidatu obstajajo
 • Določiti kazalce posameznih lastnosti pri kandidatih
 • Kazalci naj bodo oblikovani tako, da je mogoče posamezne lastnosti kandidatov številčno izraziti oz. oceniti. Kazalce se nato vključi v vprašanja.
 • Vprašanja razvrstimo v vprašalnik tako, da pogovor čim lažje in čim učinkoviteje poteka
 • Spraševalec mora predvideti, kaj bi lahko kandidata zanimalo in pripraviti pravilne odgovore.

Organizacijska priprava:

 • Določiti je potrebno čas intervjuja, da bo trajal le planirano dolgo, zagotoviti udobno, mirno okolje. Sestavimo vprašalnik, ki omogoča zapisovanje pogovora.

2. IZVEDBA
Spraševalec z nasmehom pride do kandidata, ga pozdravi in se predstavi. Predstaviti je potrebno namen intervjuja. Pomembno je pravilno vodenje intervjuja, da na zastavljena odprta vprašanja dobimo komentar in odgovor. Če želite uspešno voditi intervju, se držite naslednjih nasvetov:

 • Spraševalec mora posvetiti pozornost svoji in kandidatovi neverbalni komunikaciji.
 • Kandidat naj čim več govori. Razmerje med besedami kandidata in spraševalca naj bi bilo nekje 70:30.
 • Intervju naj bo vsaj delno strukturiran, tako lažje primerjamo med kandidati.
 • Med samim pogovorom se še ne odločamo o kandidatu. To storimo kasneje pri pregledovanju zapisanih podatkov in primerjanju kandidatov med sabo. Med pogovorom mu pritrjujemo, izražamo razumevanje za stvari, ki jih pripoveduje, sproščeno govorimo, smo nagnjeni nazaj, izogibamo se nestrinjanju ali izražanju svojega mnenja, poskusimo z molkom, da kandidat začuti, da naj še bolj podrobno razloži ipd.
 • Pogovor naj bo formalen, a hkrati prijateljski. Na tak način se bo kandidat bolj sprostil in bomo od njega več izvedeli.
 • Vprašanja, ki jih postavljamo, naj bodo pozitivno formulirana in naj kažejo prijateljsko naravnanost.
 • Odgovore si sproti zapisujemo v vnaprej pripravljene obrazce.
 • Po končanem intervjuju kandidatu povemo, kaj so naslednji koraki.

3. ANALIZA
Po končanem intervjuju sledi analiza poteka, vsebine in rezultatov razgovora, predlaga se ukrepe in poda odločitve. Pri tem se lahko uporabi obrazec – poročilo, ki pripomore k objektivnosti v ocenjevanju kandidatov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *