Prihaja generacija z

Strokovnjaki napovedujejo, da bo v prihodnosti veliko pomanjkanje delovne sile in da prihaja čas, ko bo pol manj ljudi za dvakrat boljšo plačo moralo narediti trikrat več. To pomeni, da bodo zaposleni morali biti dobro motivirani in pravilno vodeni, da bodo učinkovitejši za dobrobit celotne družbe, tukaj pa se vse skupaj šele dobro začne.

Na vsakem koraku je namreč dobro videti medgeneracujske razlike, ki pa nikoli niso bile tako velike, kot so danes, v času nenehnega spreminjanja in prilagajanja in napovedi kažejo, da bo v prihodnosti izziv sodelovanja med generacijami še večji.

Generacija »baby boom« (rojeni med leti 1944 in 1960) se namreč počasi že upokojuje, torej bodo delovna mesta kmalu zapolnjena le še z generacijama x in y, ki sta zagotovo med drugim tudi sad ekonomskih, moralnih in družbenih razmer, v katerih sta odraščali, zato torej ni čudno, da imata različne vrednote, cilje in načine delovanja v organizacijah, kar pa velikokrat vodi v konflikte. Kakšne so torej značilnosti ljudi, rojenimi v letih med 1960 in 1994 in kako premostiti razlike, da bo sodelovanje čim bolj uspešno?

Zagotovo ste pripadnik ene izmed omenjenih generacij, zato naj vam bo zanimivo pogledati nekaj značilnosti in načel, po katerih se ravnate; najprej pripadniki generacije x, rojeni med 1960 in 1979:

 • ključna tendenca je razmerje med delom in zasebnostjo,
 • dvom v pravila v organizaciji in pogoste kršitve,
 • zvestoba odnosom na delovnem mestu, težnja po prijetnem delovnem okolju, zabavi in komunikaciji s sodelavci na delovnem mestu,
 • naklonjenost skupinskemu delu, težnja k iskanju zadovoljstva v karieri, cenjena je možnost prilagodljivega delovnega časa,
 • želja po prostem času,
 • pripravljenost sodelovanja pri projektih, pod pogojem, da se dobi ustrezna pooblastila, povratne informacije in natančna navodila,
 • želja po priznanju za vložen trud, pravičnost s strani nadrejenih,
 • včasih se pojavi težava pri spoštovanju nadrejenih,
 • redko se pojavi prilizovanje, z namenom napredovanja.

Precej drugačni pa so pripadniki generacije y (rojeni med 1979 in 1994), ki jim je tehnologija, ki je ena izmed bistvenih razlik med generacijama, bila položena že v zibko. Pripadniki te generacije, ki so danes v povprečju stari 29 let in še v fazi opravljanja izpitov, so se kmalu navadili, da je edina stalnica v njihovem življenju spremenljivost. Tako so kmalu spoznali, da se lahko zanesejo le nase, zato imajo tudi izoblikovana visoka pričakovanja in so:

 • samozavestni, svojeglavi, samozaupljivi in konformistični,
 • motivirajo jih osebnostni razvoj, rast in pridobivanje izkušenj,
 • sprejemajo raznolikost in so skoraj že neobremenjeni s stereotipi,
 • svoje osebne cilje postavljajo pred cilje organizacije,
 • cenijo dobro izdelan program mentorstva, izobraževanje in izpopolnjevanje,
 • naloge morajo biti jasno opredeljene,
 • privilegiji manj sposobnih ljudi jih ne razjezi, ne marajo pa diskriminacije na podlagi spola, nerodnosti ali telesnih zmogljivosti,
 • pri delu se radi zabavajo, so sproščeni in neformalni,
 • manjka jih večji občutek za sočloveka in diplomatske sposobnosti. (povzeto po: www.njena.si)

Ste se prepoznali v svoji generaciji? Te značilnosti sicer ne veljajo za vsakega posameznika, vendar veljajo za veliko večino, zato so postale pomembna metoda, s katero lahko kot vodja podjetja dobro motivirate zaposlene, saj lahko poznavanje lastnosti in sposobnosti zelo pripomore k večji uspešnosti, pojavlja se le manjši problem – kmalu se bo pričela zaposlovati generacija z, drugače tudi »tiha generacija«, »iGeneracija«, »net generacija«, ki je zaenkrat še v srednji šoli (rojeni po 1994 in pred 2004), zato ne vemo natančno, kako se bodo obnesli na delovnem mestu, lahko le predvidevamo. Znano je, da bo ta generacija kmalu zasedla vodilne položaje, veliko vprašanje pa je, kako se bo ta generacija znala spopasti s problemi, s katerimi se sooča svet in ki jih bo v prihodnosti vedno več (napr. krize, naravne katastrofe …). Zagotovo so pripadniki te generacije zelo iznajdljivi, navajeni imeti vse informacije na dosegu roke in jih dobiti v sekundi. Komunicirati znajo le preko računalnika, interneta, zato skoraj niso sposobni verbalne komunikacije. Kako le, ko pa ves svoj prosti čas preživijo ob računalniku in najnovejši tehnologiji. (več o tej temi na: www.babyboomercaracter.com)

Poraja se torej vprašanje, kako premostiti razlike med vsemi temi generacijami  in ogromnimi razlikami … Najpomembneje je imeti veliko mero potrpežljivosti, razumevanja, fleksibilnosti, nujno pa bi se bilo potrebno naučiti dobrih verbalnih sposobnosti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *