Zakaj potrebujemo finančnega svetovalca?

Osebni finančni svetovalec svetuje posameznikom glede osebne naložbene strategije, ki zadovoljuje njihove lastne potrebe in sodeluje pri pripravi premoženjskega načrta. Pomoč usposobljenega finančnega svetovalca, ki zajema celotno finančno načrtovanje in upravljanje osebnega premoženja, je dobrodošla predvsem v primerih, ko nimamo dovolj potrebnega znanja oziroma dovolj razpoložljivega časa, da bi se sami spoprijeli z izzivom upravljanja lastnega premoženja. Svetovalec pripravi načrt upravljanja v skladu s cilji, zmožnostmi, vrednotami in načinom življenja svoje stranke.
Izbira strokovne pomoči pri svetovanju glede finančnih odločitev je lahko težavno opravilo. Zaupanje v delo svetovalcev mora biti skoraj neomajno in če nismo dovolj pozorni ali nam primanjkuje tovrstnih izkušenj, je lahko naše zaupanje hitro zlorabljeno. Pri izbiri svetovalca poznavalec finančnega svetovanja in avtor priročnikov na to temo Arthur Keown zato predlaga, da si pomagate z odgovori na sledeča vprašanja:
  1. Koliko časa se že ukvarja s finančnim svetovanjem in na katera področja segajo njegova znanja?
  2. Kakšen položaj ima v podjetju, pri katerem je zaposlen, ter reference?
  3. Koliko spremlja sprotno dogajanje na področju osebnih financ ter ali se dodatno izobražuje?
  4. Kakšne so metode pri pripravi osebnega načrta in ali lahko pokaže dejanske primere načrtov?
  5. Ali je sodelovanje enkratne narave ali se nadaljuje tudi v prihodnje?
  6. Ali imajo pripravljeno ponudbo svojih storitev in kakšni so načini plačevanja njihovih uslug (glede na porabljen čas ali provizije)?


Kako deluje?

Ko ste se odločili, da potrebujete finančnega svetovalca in ste izbrali ustreznega, se začne postopek finančnega svetovanja. Običajno je precej standardiziran in ima pet stopenj. Prva in najpomembnejša je zaupen pogovor s finančnim svetovalcem. Skupaj bosta analizirala vaše vrednote glede denarja, vaše želje in potrebe ter določila kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih želite doseči. Pogovorila se bosta tudi o primerni denarni rezervi, katero bi lahko koristili v primeru nepričakovanih dogodkov. Nato bosta pregledala obstoječe finančno stanje. Narediti je namreč potrebno natančen pregled osebnega premoženja, vseh prihodkov in odhodkov, morebitnih že obstoječih varčevalnih programov ter ostalih finančnih dokumentov. Svetovalec bo preučil vaš odnos do tveganja, razpoložljiv denarni znesek, namenjen varčevanju in investiranju, starost, davčne vidike in podobno ter vam na osnovi tega priporočil optimalne finančne naložbe, ki so primerne za dosego želenih ciljev. V tretji fazi svetovanja bo svetovalec izdelal finančni načrt, ki zajema priporočila za vsa zavarovanja, denarno rezervo za kritje nepričakovanih finančnih potreb ter naložbe za kratkoročne in dolgoročne cilje. Morda vam bo svetoval, da spremenite katere izmed že obstoječih finančnih naložb, če bo ocenil, da bi bilo to z vidika tveganja in investicijskih ciljev za vas bolje. Nato sledi izvedba finančnega načrta. Za to lahko poskrbite sami ali pa prepustite svetovalcu. Navadno finančni načrt izvede tisti, ki ga je izdelal. Pri tem gre za od finančnega svetovanja ločeno storitev. Če finančni svetovalec tudi izvede finančni načrt, deluje kot posrednik med vlagateljem in določeno finančno institucijo, ki je lahko banka, družba za upravljanje, zavarovalnica ali pa drugi finančni partnerji, s katerimi ima sklenjeno pogodbo. Če pa želite sami poskrbeti za izvedbo načrta, se sami napotite do omenjenih institucij. Zadnja faza je sprotno spremljanje izvajanja načrta. Načrt je potrebno prilagajati morebitnim spremenjenim finančnim okoliščinam posameznika ter novostim na finančnem trgu.

Kako in koliko plačati finančnega svetovalca?
Storitve finančnega svetovanja je možno plačati na več načinov. Finančni svetovalci vam lahko zaračunajo nagrado na podlagi vrednosti vašega portfelja, lahko dobijo provizijo od vsake vaše naložbe ali pa zaračunajo posamezno uro svojega svetovanja. Slednje je tudi najboljša možnost, saj mora profesionalni finančni svetovalec ravnati z vsemi svojimi strankami enakovredno, ne glede na stanje njihovega portfelja. Prav tako je težje zaupati svetovalcu, ki jemlje le provizijo od posameznih naložb, saj nikoli ne vemo ali nam svetuje naložbe, ki so za nas optimalne, ali pa tiste, pri katerih pričakujejo najvišji delež provizije zase.

Poklic prihodnosti
Dejstvo je, da se struktura prebivalstva stara, vse več dobro situiranih starejših pa ugotavlja, da bodo od pokojnine bolj slabo živeli in da morajo za stara leta imeti “zlato” rezervo. Na drugi strani se vse več mlajših odloča za fleksibilnejše oblike zaposlovanja, zaradi česar imajo presežek denarja, ki bi ga sicer v obliki prispevkov plačali državi. Oboji v poplavi naložbenih možnosti cenijo in plačajo dober nasvet. Zaposlitvene možnosti za finančne svetovalce so zato zelo dobre, predvsem v večjih finančnih družbah in bankah.

Viri:
Keown J. Arthur (2003): Personal Finance. 3rd edition. New Jersey. Pearson Education.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *