Category Archives: vodenje

vodenje

Metode ustvarjanja dodane vrednosti po zaposlenem

Podjetja obstajajo zato, da ustvarjajo vrednost in danes, ko se industrijska družba dokončno umika novi dobi, dobi znanja in informacij, se vse več vrednosti ustvari iz naslova intelektualnega kapitala v podjetju. Ključni sestavini intelektualnega kapitala sta strukturni in človeški kapital in ravno človeki kapital je tisti, ki temelji na znanju zaposlenih, osebnih lastnostih in njihovih neprecenljivih izkušnjah, vendar pa uspešni in visoko motivirani zaposleni vsakemu podjetju zagotovo poleg dobička predstavljajo tudi strošek, ki nemalokrat ni majhen. read more »

vodenje

Ali je priljubljenost vodij pomembna?

Organizacije delujejo po takšnem ali drugačnem hierarhičnem sistemu. Velika večina jih ima piramidno strukturo, kjer se posamezne enote znotraj te velike piramide ponovno piramidno organizirajo z enim vodjem, morebitnim pomočnikom ali pomočniki vodje in več zaposlenimi. Vodja je tako odgovoren za celico znotraj organizacije in njegova vloga je vse prej kot lahka. Na eni strani mora voditi skupino, deliti naloge, jih nadzirati in odgovarjati za njihovo delovanje, po drugi pa nagrajevati uspehe in sankcionirati neuspehe. Zato, da so lahko uspešni, morajo vodje vzpostaviti čim bolj pristen odnos s svojo skupino. read more »

vodenje

Kdo je kriv za izbruhe v slovenskih podjetjih?

Delavci dveh po celi Evropi znanih slovenskih podjetij so se v septembru uprli vodstvu in pogojem, v katerih delajo, pa vendar je stanje še vedno slabo in je za obe strani zadovoljiv dogovor težko doseči. read more »

vodenje

Uvajanje novega vodje

Pogosto je povsem zmotno in napačno mnenje, da ključni oziroma vodilni kadri ne potrebujejo uvajanja. To zagotovo ne drži, saj se vsaka organizacija in delovno mesto občutno razlikujeta od prejšnjih, ne glede na to, koliko izkušenj posameznik že ima iz preteklosti in kako izjemni so njegovi minuli rezultati. Ker je uspeh podjetja najbolj odvisen ravno od vodilnih kadrov, mora njihovo uvajanje biti toliko bolje organizirano. To pomeni, da je novega vodjo potrebno prepričati, da je organizacija, ki se ji je pravkar pridružil, prava za gradnjo kariere. read more »
vodenje

Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize

Najrazličnejše spremembe na trgu zahtevajo od vodstva podjetja nenehno prilagajanje in hitro odzivnost. V današnjem konkurenčnem okolju in ob vplivih globalizacije ter ostre konkurence ostajajo specifična znanja, raziskave in razvoj, inovativen kader ter ustrezno motivirani zaposleni najmočnejše orožje podjetja za preživetje. Zato je motivacija eden izmed najpomembnejših dejavnikov v vsakem podjetju, saj vpliva na doseganje boljših rezultatov tako v življenju posameznika kot tudi v podjetju. Vir konkurenčne prednosti tako niso več samo kapital in nova ter sodobna tehnologija, temveč usposobljeni in motivirani zaposleni, ki bodo s svojimi svežimi idejami in z inovativnim pristopom bistveno pripomogli k večji uspešnosti podjetja. Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize za vodenje predstavlja velik problem in ob enem tudi izziv. Zato je zelo pomembno za podjetja, da se vodstvo primerno in ustrezno pripravi na nastalo situacijo in skupaj z zaposlenimi poišče ideje in rešitve za uspešno poslovanje podjetja v prihodnje. read more »
vodenje

Kaj pomeni biti odličen vodja?

»Odlični voditelji imajo izvrsten občutek za druge. Osredotočajo se na rezultate, a natančno vedo, kako do njih priti s pomočjo svojih sodelavcev. Voditelji so tisti, ki vlivajo zaupanje in znajo stvari obrniti na bolje” (Deiric McCannom”, avtor knjige “Leadership Charisma).

Vodenje in organizacijo podjetja je dandanes potrebno prilagoditi okolju, če želimo da bo podjetje uspešno poslovalo. Managerji in vodje morajo imeti zastavljene jasne cilje o tem kaj želijo doseči. To pa bodo lahko dosegli s pravilnim usmerjanjem svojih sodelavcev. Vodenje se nanaša na ljudi, se pravi, kako jih usmerjati, motivirati, vplivati nanje, da bi naloge reševali čim bolje, ob čim manjših stroških in ob čim večjem zadovoljstvu. read more »